Tulemused

Koondtabel

HCP

uuendatud 28.05.2010

Fellin BC Klubikarikas 2009/2010 reglement

 

 

Fellin BC Klubikarikas (edaspidi Klubikarikas) on kinnine bowlinguvõistlus, millest võivad osa võtta ainult Fellin Bowling Club-i liikmed.

Arvestust peetakse ühiselt meestele ja naistele. Võistlus on händikäpiga, händikäpi arvutamise aluseks on Klubikarika eelmise hooaja kõikide visatud sarjade keskmine.

Händikäpipunktid lisatakse mängijale vastavalt tema keskmisele alljärgneva valemi alusel: (190-keskm), 70%, max 35 p. Miinimumhändikäp on 0.

Händikäp arvutatakse ringi peale igat etappi eelmise etapi arvesseläinud tulemuse alusel. Kui mängija keskmine erineb etapil eelmise hcp aluseks olevast tulemusest enam kui 10% võrra, siis händikäppi ei muudeta. Oma tulemust saab ümber visata 3 korda (1 etapi jooksul).

 

Võistluskirjeldus

 

Võistlus koosneb 9-st  etapist alates 1. septembrist kuni 31. maini. Igal kuul mängitakse

1 etapp.

Visatakse 6 sarja euroopa mänguviisis, rajavahetus peale igat sarja. 4 soojendusviset enne esimest sarja.

 

Iga etapi lõppedes jagatakse välja kohapunktid alljärgnevalt:

 

1.koht 20 p

2.koht 17 p

3.koht 15 p

4.koht 13 p

5.koht 12 p

6.koht 11 p

7.koht 10 p

8.koht 9 p

9.koht 8 p

10.koht 7 p

11.koht 6 p

12.koht 5 p

13.koht 4 p

 

Kohapunkte jagatakse vastavalt meeste ja naiste ühisarvestusele.

 

Eraldi finaale klubikarika arvestuses ei toimu ja lõppjärjestus selgitatakse 9 etapi kohapunktide summas.

 

Registreerimine ja mänguajad

 

Eelregistreerimine võistlusele toimub iga nädala teisipäeva õhtuks, võistlejate asetus radadele toimub loosimise teel. Klubikarikale saab mängida ainult klubiaegadel (neljap. kell 17-19) ja nelja (kolme) mängija olemasolul ka teisipäeviti.

Üldjuhul mängitakse kahekesi rajal, erandina võib mängida üksi rajal (kui täitemängijat leida ei õnnestu), sellisel juhul ei tohi üksi mängija kuuluda etapi- ega üldarvestuses 3 parema hulka.

Klubikarika arvestusse ei saa märkida samaaegselt Fire Starter Bowlingu saalis toimunud teiste võistluste tulemusi.

 

Kohtunikud ja tulemuste märkimine

 

Klubikarika peakohtunik on Tarvo Hendrikson (abikohtunik Anne Aasna). Klubikarika tulemuste tabelit kodulehel peab Alar Lohk peakohtuniku range järelvalve all. Kohtuniku ülesandeks on igaks teisipäeva õhtuks koostada nimekiri neljapäeval klubikarikat mängida soovijatest, koguda võistlusmaksu ning loosida mängijad radadele, mängu ajal märgib igaüks oma tulemused rajal mängivale paarile antavasse tabelisse. 

 

 

 

 

Võistlusmaks

 

Klubikarika võistlusmaks soorituse (6 sarja) eest on 50 krooni, ümberviskamine 50 kr. Võistlusmaksud tasutakse peakohtuniku kätte ning seda saab tasuda ainult sularahas Etapi võistlusmaksud peavad olema tasutud hiljemalt järgneva kuu 14.kuupäevaks, v.a. viimase etapi puhul mai lõpuks. Iga kuu lõpus ilmutab peakohtunik klubi meiliaadressi

fellinbowling@fellinbowling.ee kaudu eelmise kuu võlglaste nimekirja.

 

 

Tasapunktiseisude lahendamine

 

Võrdsete punktide korral etapi arvestuses lähevad kohapunktid jagamisele. Tasapunktide korral üldarvestuses on eespool mängija, kelle parima ja halvima etapi punktide vahe on väiksem. Kõigi parameetrite võrdsuse korral üldarvestuses otsustab loos.

 

 

Üldarvestuse parimate autasustamine

 

Karikatega autasustatakse Klubikarika 3 paremat.

Üldisesse auhinnafondi paigutatakse 60% kogunevast võistlusmaksust. Auhinnafond jagatakse alljärgnevalt:

 

1.koht 40% auhinnafondist

2.koht 25% auhinnafondist

3.koht 15% auhinnafondist

4.koht 10% auhinnafondist

5.koht  7%  auhinnafondist

6.koht  3%  auhinnafondist

 

Auhinnarahasid ei maksta välja sularahas. Auhinnarahasid saab kasutada vaid bowlinguvarustuse ostmiseks ja hooldamiseks, trenniaegade eest tasumiseks ja

võistlusmaksudeks. Arvestust auhinnafondi kasutamise üle peab ja arveldab vajadusel

kogu võistlusele järgneva hooaja vältel peakohtunik Tarvo Hendrikson.